Vår historie

Vår historie

Hojem Gård har vært i familiens eie over generasjoner. Vi overtok denne tradisjonelle gården fra Evas farmor og farfar i 1992.

Driften er kjøttproduksjon med 150 vinterfora sauer. I jorda har vi korn og gress. Omkring 1000 mål skog hvor det blir tatt frem tømmer og vi har ega sag som vi sager matreiale på. Vi lager også benker fra egen skog.

Eva er en kreativ sjel med god omsorg for alle rundt seg. Roar er en jordnær og rolig mann med god hand om åker og eng.

Gårdsnavnet er blitt skrevet på flere forskjellige måter opp gjennom tidene, som Hoeimir, Hoeime, Hoim. 

Felles betydning for alle skrivemåter er at plassen ligger høyt sammenlignet med Kvamdalen.Fra gammelt av var gården krongods. De var selvberget av det meste og har hatt hest, ku, sau, gris, høner.

I dag er det sauene som står for matproduksjon mens smådyra er mest for kos.

Hojem har gårdsnummer 51 og bruksnummer 1. En rekke husmannsplasser er solgt fra eiendommen, bl.a. på Hojemsåsen.

Historien forteller at det har vært aktivitet i Hojem siden år 500!