Inn på tunet

Inn på tunet

Mestring og utvikling

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetsikrede velferdstjenester på gård. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

På Hojem Gård har vi skole-elver fra Frosta skole flere dager i uka hvor vi har fokus på “learning by doing”.

Mestring og utvikling

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetsikrede velferdstjenester på gård. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

På Hojem Gård har vi skole-elver fra Frosta skole flere dager i uka hvor vi har fokus på “learning by doing”.

Rom for alle

Vi tar også imot barn som i korte og lengre perioder trenger litt ekstra støtte. Her har vi samarbeid med flere instanser.

 

Mulighet for å gi arbeidstrening, tilbud innen rus og psykriatri, flyktninger og tidlig demente.

Rom for alle

Vi tar også imot barn som i korte og lengre perioder trenger litt ekstra støtte. Her har vi samarbeid med flere instanser.

Mulighet for å gi arbeidstrening, tilbud innen rus og psykriatri, flyktninger og tidlig demente.

Finn roen på gården

Finn roen på gården